Dịch vụ trồng cây xanh

Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu về các vấn đề môi trường luôn được đảng, nhà nước và nhân dân quan tâm. Bởi vì vậy mà hiện nay hầu hết các công trình xây dựng phải luôn có các hạng mục cây…

Dịch vụ bảo dưỡng chăm sóc cây xanh

Mục lục nội dung bài viết:
Quy trình chăm sóc cây xanh tại GREEN SCULPTURE
1. Tiếp nhận yêu cầu và khảo sát mặt bằng
2. Lập bản kế hoạch và chi phí chăm sóc
3. Triển k…