Cây Sanh

Tên gọi khác: Cây Sanh công trình, cây Sanh bóng mát

Tên khoa học: Ficus microcarpa

Họ thực vật: Moraceae (họ Dâu tằm)

Danh mục: