Cây Kim ngân hoa

60.000

Tên gọi khác: Cây Nhẫn đông, cây Vàng bạc, Nhị hoa, Ngân hoa, Song hoa

Tên khoa học: Lonicera japonica Thunb

Danh mục: