Cây Thu hải đường lá chậu treo

60.000

Tên gọi khác: Cây Thu hải đường lá đỏ, cây Thu hải đường rủ, cây Thu hải đường, cây lá Nho đỏ, cây Nho đỏ

Tên khoa học: Down Home (Begonia)

  Thu hải đường chậu treo là giống cây mới cùng họ với cây hoa hải đường, nhưng về hình dáng và cấu tạo của cây khác nhau hoàn toàn, một loại là cây bụi thân thảo chủ yếu trồng dưới đất hoặc trong chậu mọc thẳng đứng lên và ra hoa rất đẹp, còn loại còn lại thân yếu thường rũ xuống và ít ra hoa.

Số lượng:
Mã: SP000056 Danh mục: