Giỏ quà biếu Tết cao cấp 1

2.200.000

1. Nước hồng sâm chén

2. Nước hồng sâm linh chi Jeong Won

3. Bình rượu hoa (1L)

4. Kẹo hồng sâm KGC (2 hộp)

5. Trà đào (2 hộp)