Giỏ quà biếu Tết Vip 001

5.500.000

1. Cao hồng sâm Choeng Kwan Jang Kgc chính phủ 240g Royal

2. Nước hồng sân won (70ml x 5 gói x 2 hộp)

3. Cao linh chi (3 hũ x 120g/hũ)