Giỏ quà biếu Tết Vip 002

1.200.000

1. Sâm khô Deadong (37,5gr ~ 3-5 củ)

2. Nước hồng sâm nấm thượng hoàng (80ml x 10 gói x 2 hộp)

3. Kẹo hồng sâm KGC cao cấp 240gr chính phủ

4. Nước tăng lực Hồng sân KGC (250ml x 2 hộp)