Giỏ quà biếu Tết Vip 003

1.700.000

1. Sâm khô Deadong (37,5gr ~3-5 củ)

2. Nước hồng sâm won cao cấp KGC chính phủ (70ml x 5 gói x 2 hộp)

3. Viên đông trùng hạ thảo Kimsam (100g x 2 hộp)

4. Nước tăng lực hồng sâm KGS (250ml x 2 hộp)