Giỏ quà Xuân An Khang 2

1.500.000

1. Rượu sâm Geumsan (500ml x 2 bình)

2. Nho khô (1kg)

3. Nước hồng sâm có củ KGS (10 chai x 1 hộp)