Giỏ quà Xuân An Khang 1

1.400.000

1. Rượu sâm (500ml x 2 bình)

2. Nho khô (1kg)

3. Nước hồng sâm có củ KGS (10 chai x 1 hộp)