Giỏ quà Xuân Như Ý 1

3.500.000

1. Nước hồng sâm đông trùng Kanghwa (3L)

2. Sâm lát tẩm mật ong Achimmadang Premium (200gr)

3. Trà sâm Korea Gingseng tea (100 gói x 2 hộp)

4. Kẹo hồng sâm cao cấp KGC chính phủ (240gr x 2 hộp)

5. Nước hồng sâm nhung hươi hộp trắng (10 gói)