Giỏ quà Xuân Rước Lộc 1

2.000.000

1. Bình rượu sâm 1L kết hoa nghệ thuật

2. Kẹo hồng sâm cao cấp KGC chính phủ (240gr x 2 hộp)

3. Nước hồng sâm linh chi (10 gói)

4. Trà đào miếng (680gr x 2 lọ)