Giỏ quà Xuân Sức Khỏe 1

800.000

1. Trà sâm Korea Gíneng tea (100 gói)

2. Kẹo sâm Hangsusam dạng túi (200gr x 2 túi)

3. Nước uống tăng lực hồng sâm Vita (10 chai)