Giỏ quà Xuân Sức Khỏe 3

2.700.000

1. Tinh chất hồng sâm chính phủ KGC Everytime Bland (30 gói x 1 hộp)

2. Cao hồng sâm đông trùng (250gr)

3. Nước hồng sâm linh chi KGS (hộp 10 gói)

4. Kẹo nhung hươi hồng sâm (hộp 300gr)