Giỏ quà Xuân Tài Lộc 1

1.500.000

1. Bình rượu sâm 1L kết hoa nghệ thuật

2. Kẹo sâm Hangsusam dạng túi (200gr x 2 túi)

3. Nước hồng sâm Dong A (10 chai/hộp)