Giỏ quà Xuân Tài Lộc 10

800.000

1. Kẹo sâm Hangsusam dạng túi (200gr x 2 túi)

2. Nước hồng sâm chén (70ml x 20 gói)

3. Nước hồng sâm IAF (10 chai)

4. Trà đào miếng (680gr)