Giỏ quà Xuân Tài Lộc 11

700.000

1. Kẹo sâm Hangsusam dạng nước ( 200gr x 2 túi)

2. Nước thanh lọc gan (10 gói)

3. Nước hồng sâm IAF (10 chai)