Giỏ quà Xuân Tài Lộc 12

3.400.000

1. Nước hồng sâm đông trùng Kanghwa 3L

2. Sâm lát tẩm mật ong Achimmadang Premium (200gr)

3. Trà sâm Korea Gingseng tea (100 gói x 2 hộp)

4. Kẹo hồng sâm cao cấp KGC chính phủ (240gr x 2 hộp)