Giỏ quà Xuân Tài Lộc 13

700.000

1. Kẹo sâm Hangsusam dạng hươu (200gr x 2 túi)

2. Nước hồng sâm nhung hươu (5 gói)

3. Nước thanh lọc gan (5 gói)

4. Nước hồng sâm IAF (10 chai)