Giỏ quà Xuân Tài Lộc 14

1.300.000

1. Nước hồng sâm chén (70ml x 20 gói)

2. Nước thanh lọc gan (5 gói)

3. Nước hồng sâm IAF (5 gói)

4. Trà đào miếng (680gr x 2 lọ)