Giỏ quà Xuân Tài Lộc 2

700.000

1. Nước hồng sâm linh chi nhung hươu (70ml x 1 gói)

2. Nước hồng sâm nhung hươu (10 gói)

3. Nước hồng sâm IAF (10 chai)