Giỏ quà Xuân Tài Lộc 3

700.000

1. Nước hồng sâm chén (30 gói x 70ml)

2. Nước thanh lọc gan (10 gói)

3. Kẹo sâm không đường bịch đỏ (200gr x 2 bịch)

4. Nước hồng sâm IAF (10 chai)

5. Trà đào miếng (680gr)