Giỏ quà Xuân Tài Lộc 5

700.000

1. Nước hồng sâm nhung hươu hộp trắng (10 gói)

2. Nước hồng sâm linh chi Jeong Won (10 gói)

3. Nước hồng sâm IAF (10 chai)