Giỏ quà Xuân Thịnh Vượng 1

1.900.000

1. Rượu sâm 1L kết hoa nghệ thuật

2. Nước hồng sâm nhung hươu (70ml x 10 gói)

3. Nước thanh lọc gan (70ml x 10 gói)

4. Kẹo sâm cao cấp KGC chính phủ (240gr)

5. Nước hồng sâm (10 chai)