Huỳnh Liên

110.000

Tên thường gọi : Huỳnh liên, Sò đo bông vàng

Tên khoa học: Tecoma stans

Họ thực vật: Bignoniaceae (Núc nác)

Số lượng:
EnglishVietnamese