Sử Quân Tử

100.000

Tên khoa học: Quisqualis indica L.

Họ thực vật: Combretaceae (họ bàng)

Chiều cao cây giống: 30 – 40 cm

Số lượng:
Danh mục:
EnglishVietnamese