Lưu trữ Danh mục: Tuyển dụng

Tuyển Dụng Kế Toán Trưởng

ke toan truong

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật và quy mô hoạt động, định hướng phát triển của Công ty. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM: Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán: Thực hiện các công việc được phân công và chịu[ …. ]

Tuyển Gấp: Giám Đốc Kinh Doanh Trung tâm giao dịch Dịch Vụ Bất Động Sản (Thị trường thứ cấp, sơ cấp)

giam doc kinh doanh

    *** MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh Sàn giao dịch BĐS của Công ty. Khai thác dịch vụ Bất động sản – bảo trì – sửa chữa Xây dựng, tổ chức và triển khai kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho các dự án của Sàn giao[ …. ]