HƯỚNG DẪN MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Mua hàng:     

Bước 1 : Chọn danh mục sản phẩm có nhu cầu

Website hiện ra danh sách các sản phẩm nhấn vào QUICK VIEW để xem nhanh hoặc chọn sản phẩm

Bước 2: Chọn số lượng sản phẩm cần mua nhấn mua ngay, hoặc gọi tư vấn

Bước 3: Kiểm tra giỏ hàng

Thanh toán:

Bước 1 : Điền đầy đủ thông tin của khách hàng 
Bước 2:  Chọn phương thức thanh toán
Bước 3:  Nhấn đặt hàng