Rực sắc cây nội thất với vườn cây Green Sculpture

Vườn cây nội thất Green Sculpture tọa lạc tại Đường số 4 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9. Vườn cây nội thất Green Sculpture với hàng trăm cây với nhiều màu sắc, đa dạng phong phú chủng loài, dáng lá đang vào mùa phục vụ các lễ hội cuối năm.

Công ty Cổ phần Green Sculpture xin giới thiệu những chủng loại cây nội thất tại vườn cây Green Sculpture trong thời điểm này,

z2208858482859 19f16e62d51578b903b9ae9ef41d09ce
Cây Thịnh vượng – Ảnh Green Sculpture.
z2208858202305 64a90d98ba81fb7116d4f330f32b1677
Cây Môn Thanh tâm – Ảnh Green Sculpture.
z2208858187541 102ce652b9b492e88ed5481748188a03
Cây Phú quí – Ảnh Green Sculpture.
z2208858307451 5c4a71e114fce8a6b5cd5a2c467c30a2
Cây Gấm hương – Ảnh Green Sculpture.
z2208859074445 485137b9381b0f494984cc4f201b12d0
Cây Ổ phụng lá dúm – Ảnh Green Sculpture.
z2208859191951 4d7ceb404f8a4031c1a9deeeee54fc1c
Cây Vạn lộc đỏ – Ảnh Green Sculpture.
z2208859264270 67b56e444699210d57643e1d3ea946a4
Cây Trường sanh – Ảnh Green Sculpture.
z2208859264261 9f207ce6f76531d263c028f626053ba3
Cây Vạn lộc trắng – Ảnh Green Sculpture.
z2208859185131 0ecfe83f69f341d4ea5d18100dd6a1f9
Cây Bao thanh thiên – Ảnh Green Sculpture.
z2208858212888 bd8642d13a33df2c1ae7fef15820e8d7
Cây Ngãi phát tài – Ảnh Green Sculpture.
z2208859184768 5435b6abfbf3f736f6f1031e218a6a6f
Cây Trạng nguyên – Ảnh Green Sculpture.
z2208858400954 5657cb42a0e368b3a92fa471c50c8e92
Cây Phát tài Nhật – Ảnh Green Sculpture.
z2208858212891 39bb653d5af9f75ff57cf1cc15c93c81
Cây Đông hầu trắng – Ảnh Green Sculpture.
z2208858400951 38b5ef69c2cfe49b802a8f178b9866b2
Cây Lưỡi Rồng – Ảnh Green Sculpture.

Hãy theo dõi Greensculpture.vn để có thêm những bài viết về cảnh quan hữu ích bạn nhé.