Cây Sơn liễu thái

40.000

Tên thường gọi: Sơn liễu thái

Tên khoa học: Phyllanthus cochinchinensis muell

  Cây Sơn liễu thường thấy trồng trong bồn cao cho thân nhánh rũ xuống hoặc trồng chậu treo. Lá thường xanh, khi trưởng thành phân nhiều cành tạo thành một lớp màng đặc biệt.

Danh mục: