Cây Bàng cẩm thạch

80.000

Cây bàng cẩm thạch có nhiều tên gọi tiếng Anh như: Variegated Madagascar Almond, Dwarf Geometry Tree, Spiny Black Olive, Spiny Bucida, Oxhorn Bucida.

Cây bàng cẩm thạch có nguồn gốc từ Mexico, Trung Mỹ, Caribbean và Bắc Nam Mỹ.

Danh mục: