Cây Cẩm tú cầu

100.000

Tên thường gọi: Cẩm tú cầu nhiệt đới, cẩm tú cầu chịu nhiệt, hoa tử dương, hoa cẩm tú cầu xứ nóng, hoa cẩm tú cầu sân vườn.

Tên khoa học: Hydrangea macrophylla

Họ thực vật: Hydrangeaceae (họ tú cầu)

Chiều cao: 55-60cm

Danh mục: