Cây Diễm châu

40.000

Tên thường gọi: diễm châu, cúc diễm châu.

Tên khoa họcpentas lanceolata.

Cây hoa Diễm Châu là cây bụi xanh quanh năm, mọc thẳng hoặc bò thành bụi.

Danh mục: