Cây Thủy trúc

50.000

Tên thông thường: thủy trúc, lác dù, trúc ngược…

– Tên khoa học: Cyperus involucratus/ Cyperus alternifolius

– Họ thực vật: Cyperaceae (họ Cói)

– Nguồn gốc xuất xứ: Madagasca, châu Phi

Danh mục: