Cây Trầu bà lỗ

169.000

Tên khoa học của cây Trầu Bà Lỗ là Monstera Obliqua Var.expilata, thuộc họ Môn.

Loài cây này được lấy về trồng từ Costarica.

Cũng bởi lá có nhiều lỗ nên cây này có tên gọi là cây Trầu Bà Lỗ.

Thân cây mềm và cùng họ với cây Trầu Bà.

Danh mục: