Lưu trữ Danh mục:Hoạt động cộng đồng

Chung tay cùng xây dựng ATM gạo miễn phí!

2 GS

Chung tay cùng xây dựng ATM gạo miễn phí! Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020, Công ty CP Green Sculpture phối hợp Quận Đoàn Thủ Đức xây dựng ATM gạo miễn phí tại nhà Thiếu nhi Quận Thủ Đức, địa chỉ số 281 đường Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu Quận Thủ Đức. Cần[ …. ]