Cây Cóc thái

100.000

Tên gọi khác: Cây Cóc thái

Tên khoa học: Spondias mombin L

  Cây Cóc thái trồng rất nhiều chủ yếu để lấy quả sử dụng và chế biến làm món ăn. Cóc thái thuộc cây ăn trái nhỏ sống quanh năm và phát triển nhanh. 

Danh mục: