Cây Mít thái

120.000

Tên thường gọi: Cây Mít

Tên khoa học: Artocarpus heterophyllus Lam

  Cây Mít là cây ăn quả có giá trị thương mại. Ở Việt Nam, Mít là một trong số loại cây ăn quả mang lại kinh tế cao cho người dân.

Danh mục: