Cây Giữ tiền

80.000

Tên Cây: Cây Giữ tiền

Tên gọi khác: cây giữ tiền để bàn, cây lan tuyết, cây giữ tiền lá nhỏ, cây lan tuyết giữ tiền

Tên khoa học: aglaonemasp

Họ: araceae (ráy)

Kích thước: cây cao 30cm-50cm

Danh mục: