Cây Kim ngân gốc

150.000

Tên gọi khác: Cây Kim ngân gốc cổ thụ

Tên khoa học:  Pachia aquatica

   Cây Kim ngân một thân nghĩa là cây Kim ngân được trồng chỉ một thân không giống như những cây trồng ba đến năm thân và được thắt bím. Loại này chỉ chú trọng đến kích thước thân gốc và tán lá ở trên.

Mã: SP00023 Danh mục: