Cây Ráng ổ phụng

110.000

Tên thường gọi là: Cây Ráng ổ phụng, cây Tổ điểu, cây Tổ chim

Tên khoa học là: Asplenium nidus

   Cây Ráng ổ phụng có thể được trồng làm chậu treo trang trí nhiều nơi đều phù hợp, trồng trong chậu làm cây nội thất trang trí trong nhà , văn phòng hoặc trồng cây thủy sinh đều được.

Mã: SP00049 Danh mục: