Cỏ Lá gừng thái

55.000

Tên thường gọi: Cỏ Lá Gừng thái

Tên khoa học: Axonopus Compressus

  Cỏ Lá Gừng còn gọi là cỏ lá tre thường được dùng trong các bãi cỏ lớn có sinh hoạt thể thao làm cảnh quan.

Danh mục: