Cỏ Lá gừng

Liên hệ

 Tên thường gọi: Cỏ Lá Gừng

Tên khoa học: Axonopus Compressus

  Cỏ Lá Gừng còn gọi là cỏ lá tre thường được dùng trong các bãi cỏ lớn có sinh hoạt thể thao làm cảnh quan.

Category: