Cây Đuôi phụng

80.000

– Tên thông thường: đuôi phụng, dong vằn, huỳnh tinh cảnh, cầu nguyện.

– Tên khoa học: Calathea lancifolia

– Tên tiếng Anh: Calathea makoyana, Maranta makoyana

– Họ thực vật: Marantaceae (họ Củ Dong)

– Chiều cao cây: 30 – 40cm

Danh mục: