Cây Sơn tùng

200.000

Tên gọi khác: Tùng búp, tùng núi
Tên khoa học: Chamaecyparis lawsoniana ”Ellwoodii”
Nguồn gốc: Có từ các nước Châu Á

 

Danh mục: