Chậu sứ để bàn – lớn

100.000

Mã: SP004 Danh mục: