Chậu xi măng đá mài trụ vuông (80 x 30 x 30 cm)

320.000