Chậu xi măng đá mài trụ vuông (30 x 30 x 60 cm)

250.000

Cho phép đặt hàng trước