Chậu sứ bèo đại (22 x 38 x 20 cm)

100.000

Mã: SP0016 Danh mục: