Chậu xi măng đá mài trụ tròn (50 x 50 x 50 cm)

450.000